‘กัญชา’ ยังไม่ถูกถอดจากบัญชียาเสพติด

อย. ยันยังไม่มีการเสนอให้ถอดกัญชา ออกจากบัญชียาเสพติด และยังไม่มีการขึ้นทะเบียนยาจากกัญชาเป็นยาสมุนไพร – ยาควบคุมเพื่อใช้รักษามะเร็ง
รายงานข่าวแจ้งว่านายแพทย์บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา(อย.)

ได้ออกมาชี้แจงถึงกรณีที่มีกระแสข่าวคณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการให้แก้ไขกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษตามที่ อย. เสนอ โดยให้ถอด “กัญชา” ออกจากบัญชียาเสพติดให้โทษในประเภท5 ที่ห้ามครอบครองมาเป็นยาสมุนไพรหรือ maestrouzy.comยาควบคุมให้ใช้ประโยชน์ทางการแพทย์เพื่อใช้รักษามะเร็งนั้น ว่า

ขณะนี้ยังไม่มีถอดกัญชาออกจาก กลุ่มยาเสพติดให้โทษ ประเภท 5 ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 และยังไม่ได้ให้การรับรองให้ใช้กัญชาหรือรับขึ้นทะเบียนยาจากกัญชาแต่อย่างใด เนื่องจากยังไม่มีงานวิจัยทางวิชาการในคนเพียงพอ ที่จะยืนยันว่าสามารถรักษาโรคมะเร็งได้

ส่วนการนำกัญชามาใช้ในการรักษาโรคนั้น ขณะนี้ยังอยู่ในระหว่างการศึกษาวิจัย เช่น การศึกษาวิจัยในการรักษาผู้ป่วยมะเร็งชนิดต่างๆ เป็นต้น ในต่างประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา