ฝิ่น

ลักษณะฝื่น

  มีสีน้ำตาล กลิ่นเหม็นเขียว รสขม เรียกว่า “ฝิ่นดิบ”

ถ้าเป็นสีน้ำตาลดำและเหนียว เรียกว่า”ฝิ่นสุก” (เกิดจากการเคี่ยวหรือหมัก)

 การเสพฝิ่น

การสูบไอระเหย ผสมน้ำ ฉีดเข้าเส้น หรือกล้ามเนื้อ

 โทษของการเสพฝิ่น 

ทำให้สมองเสื่อม ปัญญาอ่อน ร่างกายฉีดผอม ทรุดโทรม จนถึงขาดภูมิต้านทาน

ซึ่งอาจทำให้เสียชีวิตด้วยโรคแทรกซ้อน หรือเสพเกิดขนาดอาจถึงขั้นช็อค และอาจเสียชีวิต

ได้การเสพเฮโรอีนด้วยการฉีดโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้เข็มร่วมกับผู้อื่น ยังเสี่ยงต่อการเป็นเอดส์อีกด้วย