มอร์ฟีน

ลักษณะมอร์ฟีน 

เป็นผงยาสีขาวหรือสีเทาเกือบขาว ไม่มีกลิ่น มีขม มีฤทธิ์สูงกว่าฝิ่น 8 – 10 เท่า มีลักษณะเป็นเม็ด เป็นผง

และเป็นก้อน หรือสารละลายบรรจุหลอดสำหรับฉีด

การออกฤทธิ์ 

ออกฤทธิ์กดประสาทส่วนกลาง ลดความรู้สึกเจ็บปวด ทำให้รู้สึกง่วงหลับไป และลดการทำงานของร่างกาย

อาการข้างเคียงอื่นๆก็คือ อาจทำให้อาเจียน ท้องผูก เกิดอาการคันหน้า ตาแดงเพราะโลหิตฉีดม่านตาดำหดตีบ

และหายใจลำบาก โดยมอร์ฟีนจะไปกดประสาทดังนี้

1. ออกฤทธิ์ต่อประสาทส่วนกลาง ซีรเบริล คอร์เทค ทำให้กดศูนย์ประสาทสมอง ส่วนที่รับความรู้สึกมึนชา ความตั้งใจเสื่อมทรามลง

การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนี้ อาจจะให้อาการทางจิตใจเปลี่ยนแปลงไป

2. ออกฤทธิ์ต่อประสาทสมองส่วนเมดัลลารี่ (Medullary Centers) ทำให้กดศูนย์ประสาทสมองส่วนการหายใจ

ทำให้หายใจช้า ทำให้การเต้นของหัวใจช้าลง

3. ออกฤทธิ์ต่อประสาทไขสันหลัง ทำให้เกิดปฎิกิริยามีอาการทางกระดูกต่างๆเกิดขึ้น

 ผลต่อร่่างกาย 

 1.ระบบทางเดินอาหาร โดยทำให้กล้ามเนื้อเกี่ยวกับทางเดินอาหารทำงานสูงขึ้นเพื่อที่จะบังคับให้อุจจาระผ่านออก และถ้าแรงขับของกล้ามเนื้อทางเดินอาหารยิ่งสูงมากอาจจะทำให้มีการเคลื่อนไหวใน ทางตรงข้ามทำให้มี อาการคลื่นไส้อาเจียนเกิดขึ้นได้

 2.ระบบปัสสาวะ โดยทำให้กล้ามเนื้อหูรูดเกี่ยวกับกระเพาะปัสสาวะหดตัวทั้งๆที่กล้ามเนื้อกระเพาะ ปัสสาวะทำงานสูงขึ้นก็ตาม ทำให้ผู้ติดยาเสพติดถ่ายปัสสาวะยาก หรือไม่แรงเท่ากับปกติ

3. ระบบการไหลเวียนของโลหิต

โดยทำให้เส้นเลือดในช่องท้องหดตัว ทำให้การไหลเวียนของโลหิตในร่างกายไม่เป็นไปตามปกติจะเห็นได้ว่าผู้ติดยา เสพติดประเภทนี้ตัวเหลืองอันเนื่องมา จากโลหิตไหลเวียนไปหล่อเลี้ยงร่างกายไม่ปกติ ส่วนเส้นโลหิตฝอยส่วนปลายทั่วไปขยายตัว
นอกจากมอร์ฟีนจะมีโทษแล้ว ยังมีประโยชน์ในทางการแพทย์ในการช่วยเหลือผู้ป่วยสำหรับลดความเจ็บปวดด้วยวิธีการต่างๆ ดังนี้

1. ช่วยยกระดับความอดกลั้นต่อความรู้สึกเจ็บปวดให้สูงขึ้น จึงทำให้ช่วยรับความรู้สึกด้านความเจ็บปวดน้อยลงหรือหายไปได้ เพราะฤทธิ์มอร์ฟีนไปกดประสาทส่วนรับความรู้สึก

2. ช่วยยกระดับอารมณ์ของผู้ป่วยให้สูงขึ้น เนื่องจากมอร์ฟีนทำให้เกิดความรู้สึกมึนชาลดความเจ็บปวดลงได้เป็นเหตุทำให้  เกิดความสบายอารมณ์ขึ้นบ้าง

3. ช่วยขจัดความวิตกกังวลและความหวาดกลัวให้หมดไป เนื่องจากฤทธิ์ของมอร์ฟีนเข้าไปกดประสาทส่วนต่างๆของร่างกายทำให้อวัยวะต่างๆทำงาน น้อยลงเท่ากับเป็นการพักผ่อน ของร่างกายช่วยให้เกิดความผาสุกทางด้านจิตใจ จึงขจัดความวิตกกังวลและหวาดกลัวลงได้