สถานบำบัดเพื่อต้องการเลิกเสพยา

สถานบำบัดยาเสพติด

ผู้ที่เสพยาเสพติดเป็นเวลานาน โดยเฉพาะแอมเฟตามีน หรือยาบ้า จนมีอาการหนัก และมีโรคอื่น ๆ แทรกซ้อนเรื้อรัง ก็จำเป็นเข้ารับการบำบัดในสถานบำบัดอย่างถูกวิธี เพื่อลดความทรมานจากอาการขาดยาและจะได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ซึ่งแพทย์จะประเมินอาการผู้ป่วยก่อนหาวิธีบำบัดที่เหมาะสมต่อไป โดยมีสถานบำบัดที่แนะนำมีดังนี้

1.สถาบันธัญญารักษ์ ติดต่อสายด่วน 1165
สถาบันแห่งนี้ได้รับความนิยมจากเหล่าผู้บำบัดเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะเรื่องของยาที่จะช่วยขับล้างสารเสพติด มีคอร์สสั้น ๆ เพียง 1-2 วัน แล้วกลับมารักษาตัวที่บ้านต่อได้

2.ภูฟ้าเรสท์โฮม บ้านพักฟื้นเพื่อการเลิกยาเสพติด เบอร์โทรศัพท์ 063-908-2999
สถานที่แห่งนี้ คล้ายรีสอร์ทเหมาะกับการพักฟื้นของผู้ป่วย ใช้เวลาในการรักษาเพียง 14 วันเท่านั้น ได้รับการยอมรับจากกรมราชทัณฑ์ และกระทรวงยุติธรรมในเรื่องของการบำบัดผู้เสพยาเสพติด

3.สำนักสงฆ์ถ้ำกระบอก เบอร์โทรศัพท์ 036-266292
สถานที่แหงนี้จะเน้นในเรื่องของการใช้กำลังใจ และให้ยาเพื่อขับล้างสารพิษออกจากร่างกาย