อาการเสพติดถือเป็นโรคชนิดหนึ่งหรือไม่?

ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีและการพัฒนาศักยภาพในวงการอุตสาหกรรมการแพทย์ช่วยให้มีการศึกษาอาการเสพติดอย่างใกล้ชิดมากขึ้นกว่าแต่ก่อน มีข้อมูลใหม่ๆ เชิงลึกที่พิสูจน์แล้วว่าอาการเสพติดคืออาการป่วยชนิดหนึ่ง

ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างเช่น เครื่องตรวจเอกซเรย์ด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) ในที่สุดเราก็สามารถเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นในสมองของผู้เสพติดและข้อมูลใหม่ๆพวกนี้ช่วยให้เราเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการที่ดีที่สุดในการป้องกันและบำบัดรักษาอาการเสพติด

ข้อมูลการจากค้นคว้าล่าสุดนี้แสดงให้เรารู้ว่าอาการเสพติดเป็นรูปแบบหนึ่งของความบกพร่องทางระบบประสาท ซึ่งส่งผลให้ผู้เสพไม่สามารถใช้เหตุและผลในการนึกคิดถึงการกระทำของตัวเองในขณะที่รู้สึกอยากยา ความก้าวหน้าในการวิจัยนี้ได้ยืนยันแล้วว่ากระบวนการผลิตสารโดพามีน (dopamine) เป็นชนวนเหตุหลักในการใช้สารเสพติดและการดื่มสุราเกินขนาด

สมองมีการหลั่งสารโดปามีนเมื่อเราทำอะไรแล้วมีความสุขหรือเกิดความพึงพอใจibcbetgroup.comโดยในชีวิตประจำวันของเรานั้นสมองได้ผลิตสารโดปามีนออกมาเป็นระยะ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เช่น เวลามีเพศสัมพันธ์หรือเวลารับประทานอาหาร และนั่นคือเหตุผลว่าทำไมเราจึงมักโหยหาสิ่งเหล่านี้ ยาเสพติดและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์มีผลกระทบต่อระบบประสาทเช่นเดียวกันกับกิจกรรมเหล่านี้ โดยสั่งให้สมองผลิตสารโดปามีนออกมาจำนวนมาก ด้วยเหตุนี้เมื่อใดก็ตามที่มีการใช้สารเสพติด ร่างกายของเราจะมีความต้องการและกระหายสารโดปามีน นี่คือความจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้เสพโคเคนหรือยาบ้า

ซึ่งจะทำหน้าที่ล่อหลอกสมองของเราให้หลั่งสารโดปามีนออกมาจำนวนมากและเมื่อมีปริมาณที่มากเกินไป ร่างกายของเราจะทำการปรับตัวให้เข้ากับความรู้สึกระดับนั้นและสิ่งเล็กๆ น้อยๆ ในชีวิตประจำวันที่เคยทำให้เรามีความสุขนั้น เราจะพบว่ามันไม่สามารถทำให้เรารู้สึกดีได้อีกต่อไป