เห็ดขี้ควาย

ลักษณะ

เห็ดขี้ควายเป็นเห็ดพิษที่ขึ้นตามมูลสัตว์ เช่นมูลควาย พบได้ทุกภาคของประเทศไทย มีสีเหลืองซีดคล้ายฟองแห้ง หมวกเห็ด คล้ายร่ม ก้านเห็ดมีเยื่อบาง ๆ คล้ายวงแหวน ครีบเห็ดมีสีน้ำตาลเข้ม เป็นที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวชาวต่างชา

การเสพ

การเสพจะใช้วิธีการรับประทานทั้งสดหรือตากแห้ง

โทษของเห็ดขี้ควาย

ผู้เสพจะแสดงอาการชั่วขณะที่สารกำลังออกฤทธิ์อาการตกค้างหรืออันตรายจากเห็ดขี้ควายหลังจาก หยุดเสพส่วนมากจะเกิดจากการได้รับบาดเจ็บจากการควบคุมตัวเองไม่ได้
แต่สำหรับผู้ซึ่งมีอาการของโรคหัวใจ อาจส่งผลรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้