โทษของยาบ้าตามกฎหมาย

โทษยาเสพติด

โทษของยาบ้าตามกฎหมายประเทศไทยนั้น แบ่งออกเป็นหลายกรณีมาก แต่ทุกกรณีก็มีบทลงโทษที่รุนแรง และส่วนมากมักจะไม่มีการรอลงอาญา เนื่องจากเป็นอาชญากรรมประเภทหนึ่งที่ทำลายความมั่นคงของประเทศชาติ ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภทใหญ่ ๆ คือ

ผลิต นำเข้า ผู้ผลิตหรือนำเข้าจะต้องรับโทษจำคุกตลอดชีวิต แต่หากมียาบ้าเกิน 20 กรัม ถือว่าเป็นการผลิตเพื่อการจำหน่าย จะต้องได้รับโทษประหารชีวิต
ครอบครองเพื่อจำหน่าย มีโทษจำคุกตั้งแต่ 5 ปีถึงตลอดชีวิต ขึ้นอยู่กับพฤติการณ์และปริมาณของยา แต่หากเกิน 100 กรัมขึ้นไป อาจมีโทษถึงประหารชีวิต
ครอบครอง (อย่างเดียว) หากมียาบ้าอยู่ในครอบครองไม่เกิน 20 กรัมมีโทษจำคุกตั้งแต่ 1 ปี – 10 ปี แต่ถ้ามีเกิน 20 กรัมขึ้นไป จะเปลี่ยนเป็นครอบครองเพื่อจำหน่าย อาจมีโทษถึงจำคุกตลอดชีวิต
เสพ มีโทษจำคุกตั้งแต่ 6 เดือนถึง 10 ปี และมีโทษปรับสูงสุดอยู่ที่ 1 แสนบาท ทั้งนี้ผู้ป่วยจะได้รับการบำบัดรักษาเพื่อให้หายขาดจากการเสพติดยาเป็นเวลา 3 เดือนร่วมด้วย