หมวดหมู่: การป้องกันปัญหายาเสพติด

10 สารยาเสพติดอันตราย

  ตอนนี้รู้กันดีอยู่แล้วว่า โลกสังคมออนไลน์ นั้นมันรวดเร็วซะเหลือเกิน ไม่ว่าจะเม้น จะแชร์ต่างๆ นาๆ มีทั้งเรื่องการทำความดี-ความชั่ว มีให้เห็นกันรวดเร็วมากๆ อย่า...
Read More

ผลเสียของการติดยา

๑. การสูญเสียด้านบุคลิกภาพและจิตใจ     เยาวชนย่อมมีบุคลิกภาพที่กำลังเจริญเติบโต มีการสร้างประสบการณ์ต่างๆ และหัดวิธีการและชั้นเชิง ในการผจญปัญหา หรือกระทำการ เพ...
Read More

มะเร็งท่อน้ำดี เนื้อร้ายที่ท่อน้ำดี เกิดจากอะไร รักษาอย่างไร

การป้องกันตนเองจากยาเสพติด โดยเฉพาะเยาวชนสามารถหลีกเลี่ยงจาก สารเสพติด ชนิดต่างๆได้นั้น ทุกฝ่ายจะต้องมีบทบาทช่วยกันป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติด เช่น บทบาทของ ค...
Read More

10 ประการห่างไกลยาเสพติด

10 ประการห่างไกลยาเสพติด ยาเสพติดเป็นภัยใกล้ตัวที่พบเจอในวัยรุ่นไทยอยู่บ่อยๆ ปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากการอยากรู้ อยากลองรววมไปถึงเพื่อนชักชวน ปัจจุบันวัยรุ่นไทยโดนจั...
Read More

การป้องสารเสพติดในชุมชน

การป้องกันชุมชน การป้องกันชุมชนจากปัญหาสิ่งเสพติดทำได้หลายวิธี เช่น 1. การให้ความรู้ โดยการอบรมแก่ทุกคนในชุมชนให้เห้นโทษหรืออันตรายจากสิ่งเสพติด 2. เสริมกิจกรรม...
Read More