หมวดหมู่: ประเภทของยาเสพติด

ยาบ้า ในร้ายมีดี?

ยาบ้าเป็นยาเสพติดที่มีส่วนประกอบหลักเป็นสารกลุ่มแอมเฟตามีน ซึ่งในขณะที่หมอกำลังเขียนบทความนี้เป็นช่วงที่กำลังมีข่าวดังมากเกี่ยวกับแนวคิดที่จะถอดสารกลุ่มแอมเฟตาม...
Read More

ยาเสพติดที่แพร่ระบาดในประเทศไทย

ยาเสพติด หรือ สิ่งเสพติด หรือ สารเสพติด (Narcotic หรือ Drug หรือ Opiate) ในความ หมายขององค์การอนามัยโลก (World Health Organization/WHO) จะหมายถึง สิ่งที่เสพเข้า...
Read More

ประเภทของยาเสพติด

ออกฤทธิ์กดประสาท เช่น ฝิ่น มอร์ฟิ่น เฮโรอีน เซโคบาร์ทิบาท (บาร์บิทูเรต) เหล้าแห้ง หรือโซโคบาล ทำให้ประสาทมึนชา สมอง อารมณ์ จิตใจ เฉื่อยชา ออกฤทธิ์กระตุ้นประสาท ...
Read More

อาการเสพติดถือเป็นโรคชนิดหนึ่งหรือไม่?

ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีและการพัฒนาศักยภาพในวงการอุตสาหกรรมการแพทย์ช่วยให้มีการศึกษาอาการเสพติดอย่างใกล้ชิดมากขึ้นกว่าแต่ก่อน มีข้อมูลใหม่ๆ เชิงลึกที่พิสูจน...
Read More

ประเภทยาเสพติดให้โทษ ยาเสพติด

ยาเสพติดให้โทษ (Illegal drugs) หมายถึง สารเคมีหรือวัตถุใดๆที่มีผลต่อร่างกายทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์พฤติกรรม และทำให้เกิดการเสพเพิ่มขึ้นตามลำดับ มีความต้...
Read More