หมวดหมู่: ประเภทของยาเสพติด

ยาบ้า

ยาบ้า เป็นชื่อที่ใช้เรียกยาเสพติดที่มีส่วนผสมของสารเคมี ประเภทแอมเฟตามีน (Amphetamine) สารประเภทนี้แพร่ระบาดอยู่ 3 รูปแบบด้วยกัน  คือ แอมเฟตามีนซัลเฟต (Amphetam...
Read More

มอร์ฟีน

ลักษณะมอร์ฟีน  เป็นผงยาสีขาวหรือสีเทาเกือบขาว ไม่มีกลิ่น มีขม มีฤทธิ์สูงกว่าฝิ่น 8 – 10 เท่า มีลักษณะเป็นเม็ด เป็นผง และเป็นก้อน หรือสารละลายบรรจุหลอดสำหรับฉีด ...
Read More

ฝิ่น

ลักษณะฝื่น   มีสีน้ำตาล กลิ่นเหม็นเขียว รสขม เรียกว่า “ฝิ่นดิบ” ถ้าเป็นสีน้ำตาลดำและเหนียว เรียกว่า”ฝิ่นสุก” (เกิดจากการเคี่ยวหรือหมัก)  การเสพฝิ่น การสูบไอระเห...
Read More