หมวดหมู่: ลักษณะการติดยาเสพติด

ผลเสียของการติดยา

๑. การสูญเสียด้านบุคลิกภาพและจิตใจ     เยาวชนย่อมมีบุคลิกภาพที่กำลังเจริญเติบโต มีการสร้างประสบการณ์ต่างๆ และหัดวิธีการและชั้นเชิง ในการผจญปัญหา หรือกระทำการ เพ...
Read More

อาการของผู้ที่เสพติดยาบ้า

ผู้ที่มีอาการเสพติดยาบ้า ย่อมมีพฤติกรรมและลักษณะที่แตกต่างจากคนทั่วไปปกติ โดยวิธีการสังเกตอาการของผู้ติดยาบ้านั้น สามารถทำได้ง่าย ๆ โดยจับตาดูพฤติกรรมการใช้ชีวิ...
Read More

การบำบัดรักษายาเสพติด

การบำบัดรักษายาเสพติด วัยรุ่นหลายคนที่อยากเลิก อยากบำบัดการติดยาเสพติด แต่ไม่รู้จะเริมจากตรงไหน วันนี้เรามีวิธีบำบัดมาฝากให้ได้ศึกษากัน การรักษา  ในรายที่เฉียบพ...
Read More

ลักษณะของผู้ติดยาเสพติด

การเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย สุขภาพ ทรุดโทรมผอมซูบซีด ริมฝีปากเขียวคล้ำ แห้งแตก ผิวหนังหยาบกร้าน เป็นแผลพุพอง น้ำมูกน้ำตาไหล เหงื่อออกมาก มักใส่แว่นกรองแสงสีเข้ม เพ...
Read More

ยาเสพติด

สารเคมีหรือวัตถุชนิดใด ๆ ที่เสพเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าโดยรับประทาน ดม สูบ ฉีด หรือด้วยประการใด ๆ แล้วทำให้เกิดผลต่อร่างกายและจิตใจในลักษณะสำคัญ เช่นต้องการเพิ่มขนา...
Read More