หมวดหมู่: สิ่งที่น่ารู้เกี่ยวกับยาเสพติด

โทษและพิษภัยของสารเสพติด

เนื่องด้วยพิษภัยหรือโทษของสารเสพติดที่เกิดแก่ผู้หลงผิดไปเสพสารเหล่านี้เข้า ซึ่งเป็นโทษที่มองไม่เห็นชัด เปรียบเสมือนเป็นฆาตกรเงียบ ที่ทำลายชีวิตบุคคลเหล่านั้นลงไ...
Read More

กฎหมายยาเสพติดและบทลงโทษ

ปัจจุบันปัญหายาเสพติดได้แผ่ขยายวงกว้างไปทั่วทุกหนแห่ง แพร่กระจายอย่างรวดเร็วราวเกิดโรคระบาด มีการคิดค้นตัวยาแปลกๆออกมาขายกันเกร่อ ก่อให้เกิดปัญหาที่ส่งผลกระทบต่...
Read More

‘กัญชา’ ยังไม่ถูกถอดจากบัญชียาเสพติด

อย. ยันยังไม่มีการเสนอให้ถอดกัญชา ออกจากบัญชียาเสพติด และยังไม่มีการขึ้นทะเบียนยาจากกัญชาเป็นยาสมุนไพร – ยาควบคุมเพื่อใช้รักษามะเร็ง รายงานข่าวแจ้งว่านายแพทย์บุ...
Read More

“ยา” รักษาผู้ที่ติดสารเสพติด

ยาที่นำมาใช้เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยเลิกสารเสพติด จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสารเสพติดที่ผู้ป่วยใช้ 1.Methadone เป็นยาประเภทฝิ่นสังเคราะห์ นำมาใช้เป็นยาแก้ปวด และใช้บำ...
Read More

ยาเสพติด

สภาพปัญหาการแพร่ระบาดของสารเสพติด         วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี ถือเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก เนื่องจากปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญที่ทุกประเทศทั่วโลกประสบอย...
Read More