Latest

สถานบำบัดเพื่อต้องการเลิกเสพยา

ผู้ที่เสพยาเสพติดเป็นเวลานาน โดยเฉพาะแอมเฟตามีน หรือยาบ้า จนมีอาการหนัก และมีโรคอื่น ๆ แทรกซ้อนเรื้อรัง ก็จำเป็นเข้ารับการบำบัดในสถานบำบัดอย่างถูกวิธี เพื่อลดคว...
Read More

รถรับจ้างชลบุรี บริการทั่วไทย ประสบการณ์ มากกว่า 10 ปี

รถรับจ้างชลบุรี บริการรับจ้าง ขนย้ายทั่วไทย บริการด้วยใจ ใส่ใจคุณภาพ ขนย้ายโดยทีมงานคุณภาพ ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี เหน่งบริการ บริการรับจ้างขนย้ายทั่วไป เช่น ย้...
Read More

การบำบัดรักษายาเสพติด

การบำบัดรักษายาเสพติด วัยรุ่นหลายคนที่อยากเลิก อยากบำบัดการติดยาเสพติด แต่ไม่รู้จะเริมจากตรงไหน วันนี้เรามีวิธีบำบัดมาฝากให้ได้ศึกษากัน การรักษา  ในรายที่เฉียบพ...
Read More

10 ประการห่างไกลยาเสพติด

10 ประการห่างไกลยาเสพติด ยาเสพติดเป็นภัยใกล้ตัวที่พบเจอในวัยรุ่นไทยอยู่บ่อยๆ ปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากการอยากรู้ อยากลองรววมไปถึงเพื่อนชักชวน ปัจจุบันวัยรุ่นไทยโดนจั...
Read More

การป้องสารเสพติดในชุมชน

การป้องกันชุมชน การป้องกันชุมชนจากปัญหาสิ่งเสพติดทำได้หลายวิธี เช่น 1. การให้ความรู้ โดยการอบรมแก่ทุกคนในชุมชนให้เห้นโทษหรืออันตรายจากสิ่งเสพติด 2. เสริมกิจกรรม...
Read More