Latest

เห็ดขี้ควาย

ลักษณะ เห็ดขี้ควายเป็นเห็ดพิษที่ขึ้นตามมูลสัตว์ เช่นมูลควาย พบได้ทุกภาคของประเทศไทย มีสีเหลืองซีดคล้ายฟองแห้ง หมวกเห็ด คล้ายร่ม ก้านเห็ดมีเยื่อบาง ๆ คล้ายวงแหวน...
Read More

แอลเอสดี

เป็นสารสกัดจากกรดไลเซอจิกที่มีในเชื้อราชนิดหนึ่งชอบขึ้นในข้าวไรย์ มีลักษณะเป็นผงละลายน้ำได้ อาจพบแอลเอสดีเป็นเม็ดยาแคปซูล หรือผสมในทอฟฟี่ ที่พบว่าแพร่ระบาดมากมี...
Read More

ใบกระท่อม

วิธีเสพ วิธีเสพใบกระท่อม เคี้ยวใบสดหรือบดใบแห้ง ละลายน้ำดื่ม บางรายเติมเกลือด้วยเล็กน้อย ส่วนมากจะเคี้ยวเพียง 2-3 ใบ และดื่มน้ำอุ่น หรือกาแฟร้อนตาม ใช้วันละ 3-1...
Read More

ยาบ้า

ยาบ้า เป็นชื่อที่ใช้เรียกยาเสพติดที่มีส่วนผสมของสารเคมี ประเภทแอมเฟตามีน (Amphetamine) สารประเภทนี้แพร่ระบาดอยู่ 3 รูปแบบด้วยกัน  คือ แอมเฟตามีนซัลเฟต (Amphetam...
Read More

มอร์ฟีน

ลักษณะมอร์ฟีน  เป็นผงยาสีขาวหรือสีเทาเกือบขาว ไม่มีกลิ่น มีขม มีฤทธิ์สูงกว่าฝิ่น 8 – 10 เท่า มีลักษณะเป็นเม็ด เป็นผง และเป็นก้อน หรือสารละลายบรรจุหลอดสำหรับฉีด ...
Read More